Отправьте заявку и наши специалисты перезвонят Вам в течение пяти минут
Оставить заявку
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя **
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных*
Спасибо! Форма отправлена
Отправьте заявку и наши специалисты перезвонят Вам в течение пяти минут
Оставить заявку
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя **
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных*
Спасибо! Форма отправлена
Home/Şirket hakkında/Genel Politika

Genel Politika

Kalite politikası
Test laboratuvarları kompleksi yüksek bir insan kaynakları potansiyeline sahiptir ve ayrıca bağımsızlığı ve tarafsızlığı garanti ederken rekabetçi laboratuvar test hizmetleri oluşturma ve Müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayı amaçlayan ana rotasını takip eder.
1
MİSYONUMUZ

2
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ​​​​​​​
3
STRATEJİK HEDEFLERE ULAŞILMASI 
STRATEJİK HEDEFLERE ULAŞILMASI GARANTİ OLUŞTURMAKTADIR:
GOST ISO/IEC 17025, akreditasyon kriterleri gerekliliklerine uygun olarak kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, etkinliğinin ve etkinliğinin artırılması;
Mevcut harici ve dahili düzenleyici ve metodolojik belgelere uygun olarak testlerin yapılması;
Yeni üretim görevlerinin uygulanmasına hazırlanmak için çalışanların niteliklerinin ve yetkinliklerinin düzenli olarak iyileştirilmesi, yeni test yöntemlerinin geliştirilmesia
Laboratuvarlar arası karşılaştırmalı testlere sürekli katılım;
 
Sürekli uygunluk ve etkinlik için kalite yönetim sisteminin periyodik olarak gözden geçirilmesi;
Uygun olmayan durumların oluşmasını önlemek için, işletmenin süreç faaliyetleri dahilindeki sonuçların elde edilmesini etkileyen iç ve dış faktörlerin sürekli olarak belirlenmesi, risk ve fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesi;

 
Tedarikçilerle karşılıklı güven, saygı ve ortaklığa dayalı karşılıklı yarara dayalı işbirliği
Malzeme ve teknik altyapının geliştirilmesi ve çalışır vaziyette sürdürülmesi;

 
Çevre koşullarına uygunluğun sağlanması;
 
Tüm çalışanların iş güvenliği, yangın ve diğer güvenlik koşullarına uyması;
 
Yukarıdaki hedeflerin her birine ulaşmak için yeterli kaynakları sağlamak.
Tarafsızlık politikası
TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI, GOST ISO / IEC 17025 "Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" tarafından belirlenen tarafsızlık gerekliliklerine uygundur.
TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI, testlerde çalışanların tarafsızlığını sorgulayabilecek herhangi bir hizmet sunmaz veya sağlamaz.
TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI, belgelenmiş bir prosedüre uygun olarak, TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI'in faaliyetleri ve etTest Laboratuvarı kompleksieşimlerinin yanı sıra çalışan ilişTest Laboratuvarı kompleksierinden kaynaklanabilecek tarafsızlığa yönelik potansiyel riskleri düzenli olarak analiz eder ve tanımlar.
Tarafsızlığa yönelik riskler belirlenirse, TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI riskleri belgeler ve değerlendirir.
Kabul edilemez riskler varsa, bu riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için önlemler planlar ve uygularlar.
Gizlilik Politikası
          Etkin uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli bilgilere erişim elde ederken TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI, gizliliğinin korunmasını sağlar.
TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI, gizliliği korumak için sözleşmeden doğan yükümlülükleri gönüllü olarak kabul eder ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri sırasında elde edilen veya oluşturulan, sahibi tarafından "Gizli" olarak belirlenen tüm bilgileri yönetmekten sorumludur.
Müşterinin kendisinin kamuya açıkladığı veya müşteri ile müşteri arasındaki sözleşme yükümlülükleri ile kararlaştırılan bilgiler hariç olmak üzere, kullandığımız bilgileri, bu bilgilerin hangi kısımlarını kamuya açık hale getirmeyi amaçladığımızı TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI ve müşteriye önceden bildirmeyi taahhüt ederiz.
Laboratuvarın yasalara veya sözleşmeden doğan yükümlülükler uyarınca alınan yetkiye göre gizli bilgileri ifşa etmesinin gerekmesi durumunda, tarafından yasaklanmadıkça, Özbekistan Cumhuriyeti kanunları uyarınca başvuru sahibi veya ilgili kişinin bilgi sağlanması konusunda bilgilendirilmesi gerekecektir.
Müşteri hakkında hem diğer kaynaklardan hem de başvuranın kendisinden alınan bilgiler, varsayılan olarak TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI'de gizli olarak kabul edilir ve ifşaya tabi değildir.
Tüm TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI personeli, Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatının öngördüğü durumlar dışında, uygunluk değerlendirme çalışmaları sırasında alınan veya oluşturulan tüm bilgilerin gizliliğini korur.
TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI, gizli bilgiler ve uygunluk değerlendirmesi nesneleri ile çalışırken güvenliği sağlamak için araçlara sahiptir ve bunları kullanır.
Gizliliği koruma sorumluluğu, Şirket'in üst yönetiminin yanı sıra her bir çalışanın kişisel sorumluluğundadır.
Gizli bilgilerin kullanımına ilişkin yasa dışı eylemlerde bulunulması durumunda, TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI ve çalışanları Özbekistan Cumhuriyeti yasalarına göre sorumludur.
TOPFIN RESULT Limited Şirketi'nin yönetimi, TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI'in Genel Politikasını takip etmeyi taahhüt eder ve tüm çalışanları, işin her aşamasında yukarıdaki amaç ve hedeflere bağlı kalmaya teşvik eder.
Tüm TEST LABORATUVARI KOMPLEKSI çalışanları, yönetim sistemi belgelerine aşinadır ve faaliyetlerinde yerleşik politika ve prosedürleri takip eder.
Laboratuvar kalite politikası
Numune hazırlama, analitik laboratuvar, enstrümantal analiz, tahlil analizi, metalurji bölümlerinden oluşan TOPFIN RESULT Limited Şirketi 'ndeki (bundan böyle Laboratuvar olarak anılacaktır) test laboratuvarı Teknopark'ın politikası. Jeolojik numuneler (kaya, toprak, kum), cevherler (madenler, cevherler), sıvı, altın, gümüş, çeşitli çözündürme metodolojileri ile AAS-FA-ICP (OES) üretimi, çok elementli analiz, altın ve gümüş analiz hizmetleri, toplam kükürt (karbon (C) tayini gerekliliklerine hızlı bir şeTest Laboratuvarı komplekside cevap vererek kaliteyi en üst seviyede tutmak, profesyonel teknik uygulamalar sergilemek, sürekli eğitim, nitelikli ve yetkin uzman kadro ve teknolojik gelişme sonucunda gerekli hale gelen değişiklikler için kaynak sağlamak.
Laboratuvar üst yönetimi, laboratuvar kalite yönetim sisteminin ISO/IEC 17025:2017 standardına, müşteri şartlarına ve mevzuata uygun olarak sürekliliğini, Onaylanmış uluslararası tanınırlığa sahip akreditasyon kuruluşu, analizi yapacak personelin yetkinliğini, kuruluş tarafından akreditasyonu sağlamayı taahhüt eder.
ISO/IEC 17025:2017 yönergelerine uygun olarak sistemi etkin bir şeTest Laboratuvarı komplekside uygulamaya ve sürekli iyileştirmeye kendimizi adadık.
          Laboratuvar için gerekli hizmet ve donanım malzemeleri seçilirken ve satın alınırken testlerin kalitesini olumsuz etTest Laboratuvarı kompleksiemediği göz önünde bulundurulur.
Analitik hizmetlerde ulusal/uluslararası ve/veya güvenilir kuruluşlar tarafından yayınlanan analiz yöntemleri kullanılacak olup, analiz yöntemlerinde değişiklik olması durumunda çalışmanın iç kontrolü yapılacaktır.
Uluslararası standartlarda sertifikalı referans malzemeleri (CRM-Oreas / Geostats vb.) kullanarak bir laboratuvarlar arası sisteme uygun olarak izlenebilirliğini sağlamak, laboratuvarlar arası karşılaştırmalı ölçümler (Round Robin) ile güvenilirlik ve yeterlilik sağlamak.
           Müşterinin ulusal ve uluslararası ölçekte ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerinin ihmal edilmeden minimumda tutulduğu, tekrarlanabilir, karşılaştırılabilir doğru test ve ölçüm analiz sonuçları ile güvenilir olmak.
Bunun için laboratuvar ISO/IEC 17025:2017'ye uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş ve standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları incelemesi ve bu dokümanlarda belirtilen politika, prosedür ve esaslara uygun olarak analitik çalışmalar yapması gerekmektedir.
Laboratuvar personeli, karar verme ve çalışma konularında kendi alanında uzmanlaşma, çalışmalarında tarafsız olma, dürüstlüklerine olan güveni azaltacak hiçbir işlem yapmama ilkesine bağlı kalır.
Hız, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizli bilgilerin korunması, analiz sonuçlarının elektronik ortamda saklanması ve bilgi aktarımı yoluyla gizlilik ve işbirliği ilkelerinin tam olarak uygulanması, memnuniyetini artırmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak. Objektiflik, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite laboratuvarımızın ana ilkeleridir.
Большой заголовок
Özbekistan Cumhuriyeti, Taşkent şehri,
100069, Shaykhontohur ilçesi,
Kiçik Halka Yuli caddesi, 2
Яндекс.Погода

Рейтинг@Mail.ru